Абітурієнту

Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування здійснює підготовку за такими напрямами:

 

на першому (бакалаврському) рівні освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій, освітні програми:

 • Геодезія та землеустрій;
 • Експертна оцінка землі та нерухомого майна

 

на другому (магістерському) рівні освіти за спеціальністю 051 Економіка, освітня програма «Експертна оцінка землі та нерухомого майна».

 

Ключові умови вступу 

на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти

Сертифікати ЗНО для вступу (вага предмету і документу про освіту):

 1. українська мова (0,2)
 2. математика (0,3)
 3. на вибір: історія України, географія, іноземна мова, біологія, фізика або хімія (0,4)
 4. свідоцтво про здобуття ПЗСО (0,1)

 

Розрахунок конкурсного балу

Конкурсний бал для вступу на базі ПЗСО розраховується на основі балів, отриманих за результатами ЗНО та середнього балу свідоцтва про ПЗСО:

КБ = ЗНО11 х 0,2 + ЗНО2 х 0,3 + ЗНО3 х 0,4 + Свідоцтво х 0,1

 

Додаткові бали

Вступники на базі ПЗСО мають можливість отримати додаткові бали (до 20 балів) до одного із предметів ЗНО (математики, географії або біології) за результатами Всеукраїнської олімпіади ТНЕУ.

Детально про Всеукраїнську олімпіаду ТНЕУ

 

Корегування конкурсного балу

При вступі на базі ПЗСО конкурсний бал вступника може корегуватися на наступні коефіцієнти:

 • регіональний коефіцієнт (РК) (1,02) – для усіх вступників Тернопільського національного економічного університету;
 • сільський коефіцієнт (СК) (1,05) – для вступників, які здобули ПЗСО в сільських навчальних закладах;
 • галузевий коефіцієнт (ГК) (1,02) – для вступників, які вступають на спеціальність «Геодезія та землеустрій» за умови подання заяви із 1 або 2 пріоритетом.

 

Розрахунок підсумкового конкурсного балу

КБ = (ЗНО1 х 0,2 + (ЗНО2 + додаткові бали) х 0,3 + ЗНО3 х 0,4 + Атестат х 0,1) х 1,02 х 1,05 х 1,02

 

Приклад розрахунку підсумкового конкурсного балу за наступних умов:

 1. За результатами ЗНО Ви отримали наступні бали:

Українська мова і література – 164,0

Математика – 152,0

Географія – 160,0

 1. Середній бал свідоцтва про ПЗСО склав 171,0.
 2. Ви прийняли участь у Всеукраїнській олімпіаді ТНЕУ з математики і отримали 17 додаткових балів до сертифікату ЗНО.
 3. Ви подали заяву на вступ до Тернопільського національного економічного університету на спеціальність «Геодезія та землеустрій» із 1 пріоритетом.
 4. Ви здобули ПЗСО в сільській школі.

КБ = (164,0 х 0,2 + (152,0 + 17) х 0,3 + 160,0 х 0,4 + 171,0 х 0,1) х 1,02 х 1,05 х 1,02 = 179,81

 

Якщо Ви не прийняли участі у Всеукраїнській олімпіаді ТНЕУ і подали документи із 3 або нижчим пріоритетом, тоді Ваш підсумковий конкурсний бал складе:

 

КБ = (164,0 х 0,2 + 152,0 х 0,3 + 160,0 х 0,4 + 171,0 х 0,1) х 1,02 х 1,05 = 170,82

 

 

Геодезія та землеустрій

Навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» здійснюється в межах освітнього рівня «бакалавр».

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» характеризується високим рівнем актуальності, що обумовлено складністю і динамізмом процесів в сферах землекористування, землевпорядкування та охорони земель. Окрім цього, вагомим аргументом щодо посилення значимості спеціальності в сучасних умовах є активний розвиток, поширення та використання передових технологій в практичній діяльності геодезистів та землевпорядників. Зважаючи на це, основним завданням спеціальності є формування висококваліфікованого фахівця, спроможного забезпечувати весь комплекс геодезичних робіт (зйомку місцевості, обробку геодезичних вимірів, винесення їх на місцевість, забезпечення геодезичного контролю за будівництвом тощо) із використанням сучасного високотехнологічного обладнання; здійснювати комплексну професійну діяльність у сфері землевпорядкування (забезпечувати ефективне використання земель, їх охорону, здійснювати контроль за дотриманням земельного законодавства, забезпечувати ведення земельного обліку тощо); а також забезпечувати формування, обслуговування і використання даних земельного кадастру, землевпорядної документації і т.д.

 

Результатом навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» є здобуття професійних компетентностей, які дозволяють:

– розробляти та приймати раціональні рішення щодо розпорядження і використання землі та об’єктів нерухомості, обґрунтовувати доцільність їх купівлі, продажу чи залучення інвестицій;

– формувати нормативні землевпорядні документи, розробляти нормативно-кошторисну інформацію, документацію з відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;

– забезпечувати супровід оцінки землі та нерухомого майна, формувати обґрунтовані експертні висновки про їх вартість;

– здійснювати експертизу землі, будівель та споруд на предмет їх відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;

– вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити поповнення та оновлення даних земельного кадастру.

 

Здобувши вищу освіту за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», випускник може працювати у сферах:

– геодезії та землеустрою у системі Держгеокадастру;

– відділах архітектури і містобудування;

– інвентаризації та оцінки землі і нерухомого майна;

– будівельних, дослідницьких та проектних організаціях;

– на промислових підприємствах і в геодезичних організаціях;

–  в органах місцевого самоврядування.

 

 

051 «Економіка»

Студенти які навчаються за освітньо-професійною програмою  «Експертна оцінка землі та нерухомого майна» застосовуючи законодавчу та нормативно-правову базу, методичні підходи займаються організацією та виконанням робіт з оцінки землі та нерухомого майна, формуванням звітів з оцінки.

В процесі навчання студенти приймають безпосередню участь у розроблені різного роду документації, пов’язаної з оцінкою землі та нерухомого. Практичні заняття проводяться з використанням сучасного навчального обладнання та програмних продуктів. В період дослідницької практики за темою магістерської роботи студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження.

Ключові результати навчання:

Знання і розуміння:

 • Правової та методичної основи проведення оцінки земельних ресурсів та нерухомого майна;
 • Методів і засобів використання ГІС-технологій при оцінці нерухомості;
 • Нормативно-правового регулювання іпотечного кредитування
 • Методичних засад оцінки майнових прав.
 • Методологічних основ прогнозування та розвитку ринку нерухомості.
 • Принципів і способів здійснення державного контролю оцінки нерухомості.

Застосування знань:

 • Проведення нормативної та експертної грошової оцінки землі;
 • Проведення оцінки цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав;
 • Використання ГІС-технологій при оцінці нерухомого майна;
 • Планування та прогнозування розвитку ринку нерухомості для управлінських цілей;
 • Формування та рецензування звітів про оцінку;
 • Розроблення проектів регулювання ринків нерухомості та земельних ресурсів.

Формулювання суджень:

 • Здатність реалізовувати інвестиційні цільові програми розвитку земельних ресурсів;
 • Здатність застосовувати на практиці методи аналізу ринку;
 • Здатність виконувати економіко-планувальне зонування території;
 • Здатність розраховувати нормативну та експертну грошову оцінку земель використовуючи різні методичні підходи;
 • Здатність вирішувати питання використання нерухомості на користь вирішення соціально-економічних завдань.

Випускник в галузі експортної оцінки землі та нерухомого майна може займати такі посади: науковий співробітник (аналіз ринку нерухомості, соціально-економічних перспектив розвитку території, бізнес-планування, маркетингові дослідження ринку землі та нерухомого майна, розроблення нових методів оцінки), оцінювач (оцінка землі, нерухомого майна, паїв, цілісних майнових комплексів, майнових прав), викладач, асистент вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, консультант по маркетингу (ринок земель), керівник проектів та програм у сфері матеріального та нематеріального виробництва, керівник виробничого підрозділу, керівник функціонального підрозділу.

 

НАШІ УСПІХИ І ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК

Наші студенти та наші випускники – це наша гордість. Серед них, багато переможців предметних олімпіад та конкурсів наукових робіт, що підтверджує високий рівень підготовки на кафедрі. Серед наших випускників багато керівників, науковців, спеціалістів у сфері економіки, менеджменту, бізнесу, юриспруденції, природокористування та еколого-природоохоронної діяльності.

 

Навчання на кафедрі економіки біоресурсів та природокористування не обмежується навчальними аудиторіями. Наші студенти мають можливості для гармонійного розвитку особистості. Вони займаються у численних спортивних секціях (футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, настільний теніс, важка та легка атлетика, інші види спорту), гуртках художньої самодіяльності, приймають участь у творчих та культурно-масових заходах в межах та поза межами Університету. Працівники кафедри економіки біоресурсів та природокористування організовують та забезпечують сприяння у проведенні навчальних та пізнавальних екскурсій на передові підприємства та установи регіону, в природно-заповідні та визначні культурно-історичні місця України.