Робота із патентами

Винахідницька робота  на кафедрі

На кафедрі економічної експертизи та землевпорядкування основними дисциплінами, які викладають  на кафедрі є технічні дисципліни. Студенти, які навчаються на нашому факультеті набувають не тільки економічні, але і технічні знання. Викладачі, що читають дисципліни технічного спрямування, патентують свої технічні розробки і використовують  їх при навчанні студентів. Таким чином  студенти отримують при навчанні не тільки економічні знання, але і  практичний досвід, який знадобиться в подальшому житті і роботі.

На кафедрі працює 10 чол.,  8 з них – є винахідниками, і мають на  своєму особистому рахунку  технічні розробки, які захищені патентами України на винаходи і корисні моделі.

Доцент Розум Р.І. отримав 60  патентів України, доцент Вітровий А.О. – 58  патентів, доцент Буряк М.В. – 52 патент, доцент Любезна І.В. – 16 патентів, доцент Пиріг Г.І. – 5 патнтів, доцент Волошин Р.В. і лаборант Януш Л.Т. – по 1 патенту.

Загалом за період з 2003 по 2020 рік  викладачі кафедри отримали 189 Патнтів України на винаходи і корисні моделі. Запатентовані технічні рішення відрізняються різноманітністю творчості: вдосконалені конструкції гвинтових  конвеєрів для транспортування сипучих матеріалів  в АПК, вузли  картоплезбиральних і коренезбиральних машин для цукрових буряків, контрукції металорізального інструменту тощо. За останні 3 роки (кафедра  спеціалізується на економіки біоресурсів і природокористування)  запатентовані способи  покращення родючості ґрунтів, отримання органічного добрива,  вирощування  рослин ,  використання і утилізації  відходів  тваринництва, птахівництва та інших відходів агропромислового виробництва, тощо.  Отримано  більш 50 патентів України на корисні моделі, які спрямовані на покращення господарської діяльності в галузі АПК.

Тернопільська обласна організація раціоналізаторів і винахідників України щорічно підводить підсумки конкурсу на присвоєння почесного звання «Кращий винахідник Тернопільської області» і  присвоєння премії імені Івана Пулюя за високі досягнення в науково-технічній творчості. Так звання «Кращий винахідник Тернопільської області» присвоєно в.о. зав.кафедри  доценту Розуму Р.І. (2017р) доценту Вітровому А.О. (2008р.),  та доценту Буряку М.В. (2015р.).

Премією імені Івана Пулюя відзначені  доцент Вітровий А.О.(2009р.),    доцент Розум Р.І. (2016р.), професор Дзядикевич Ю.В. (2017р.), доцент  Буряк М.В. (2018).

Заслуговує уваги той факт, що активну участь у винахідницькій роботі приймають  викладачі – жінки з економічною освітою: це доцент Любезна І.В. Серед запатентованих технічних рішень патенти отримані на способи вирощування рослин, виробництва органічних добрив, раціональне використання відходів деревних матеріалів тощо.

Запатентовані технічні розробки  використовуються в процесі викладання дисциплін по тематиці діяльності кафедри.  Творча діяльність викладачів кафедри  в даний час спрямована на розробку і патентування нових технічних рішень.