Язлюк Борис Олегович

 
Посада: професор,  В.о. завідувача кафедри економічної експертизи та землевпорядкування
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Контакти:
E-mail: b.yazliuk@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12206
Кабінет: 2206
 Головний редактор наукового видання «Український журнал прикладної економіки / Ukrainian Journal of Applied Economics» Тернопільського національного економічного університету.
   Член редакційної колегії електронного наукового видання «Економіка та суспільство» Мукачівського державного університету.
Член редакційної колегії електронного наукового видання «Соціально-економічні проблеми і держава».
Керівник освітньої програми магістр «Експертна оцінка землі та нерухомого майна» з спеціальності 051 Економіка.
Керівник фахового спрямування підготовки бакалавр «Економічна оцінка землі та нерухомого майна» з спеціальності 051 Економіка.
Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.05 по захисту дисертацій доктора (кандидата) економічних наук в Тернопільському національному економічному університеті.
Згідно наказу № 407 Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2015 року і дотепер Язлюка Бориса Олеговича введено до складу експертної ради ДАК з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України з проблем секторального розвитку та підприємництва.
У 2001 році в рамках національного проекту нагороджений дипломом «ЛІДЕР РЕГІОНУ», всеукраїнський біографічний довідник. У квітні 2013 року подяка міського голови Тернополя за високий професіоналізм у роботі, вагомий внесок у формування, зміцнення і розвиток наукового потенціалу міста Тернополя та з нагоди проведення Днів науки. За період з 2005 року і дотепер нагороджений грамотами та подяками Тернопільського національного економічного університету. У 2016 році нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
Автор більше 100 наукових і навчально-методичних праць.
Автор-співавтор п’ятнадцяти патентів на корисну модель.
Коло наукових інтересів: проблематика модернізації економіки у міжрегіональному розвитку; інвестиційне проектування та його інноваційна спрямованість; підвищення професійної компетентності персоналу.

Перович Ігор Львович

 

Посада: професор
Наукова ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50 *12272
Кабінет: 2206

Бутов Андрій Миколайович

Посада: доцент кафедри, заступник  завідувача кафедри економічної експертизи та землевпорядкування

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Контакти:
E-mail: a.butov@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12206
Кабінет: 2206

Гулей Анатолій Іванович

Посада:  професор кафедри
Вчене звання: професор
Наукова ступінь: доктор економічних наук

Контакти: 
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12272
Кабінет: 2206

ORCID ID: 0000-0003-0703-8936

RESEARCHER ID: G-5756-2017

 Голова правління Української міжбанківської валютної біржі, Україна

  1996-1999 рр. займав керівні пости в чернівецьких філіях “Градобанку” і “Енергобанку”. У 1999-2005 рр. працював начальником Чернівецького обласного управління, заступником голови правління, першим заступником голови правління “Ощадбанку”, заступником голови правління – начальником головного управління по Києву та Київській області. 2005-2006 рр. – заступник голови правління ЗАТ “Альфа-Банк”. 2006-2007 рр. – глава правління ТОВ “КБ” Актив-банк “, який входить в корпорацію “Укрпідшипник “. 20 березня 2007 року призначений головою правління ВАТ “Ощадбанк”.
Коло наукових інтересів:

Розум Руслан Іванович

Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук


Контакти:

E-mail: r.rozum@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12272
Кабінет: 2201

Закінчив Тернопільський державний технічний університет (2000). В 2001 році закінчив магістратуру ТДТУ, і в цьому ж році вступив до аспірантури. В 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему:  „Розробка конструкцій і обґрунтування параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв” і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2005 році присвоєно звання „Кращий винахідник Тернопільської області”. 2004 рік – інженер-програміст кафедри машини і обладнання в АПК. З 2005 р. – викладач кафедри менеджменту біоресурсів і природокористуванняТНЕУ. Автор понад 80 наукових праць в тому числі 33 авторських свідоцтва та патенти на винаходи.
Коло наукових інтересів: дослідження техніко-економічних показників завантаження та транспортування сипких матеріалів, енергозбереження та енергозберігаючі технології.

Волошин Роман Володимирович

 Посада: доцент кафедри
 Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
RESEARCHER ID:  G-7076-2017

Контакти: 
E-mail: r.voloshyn@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12272
Кабінет: 2201

У 2001 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю “Аграрний менеджмент”. З 2001 року працює викладачем-стажистом, а з 2003 року – викладачем кафедри аграрного менеджменту і права. В 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – “Економіка та управління національним господарством” на тему: “Формування ринку конкурентоспроможного зерна”. Є автором 53 наукових та навчально-методичних праць.
Викладає дисципліни: “Менеджмент”, “Логістика”, “Стратегічне управління”, “Еколого-правові відносини в довкіллі”, “Соціальна відповідальність бізнесу”.
Коло наукових інтересів: організаційно-економічний механізм формування та розвитку зернового ринку України; проблеми формування ефективної системи управління в АПК України.


Вітровий Андрій Орестович

 Посада:  доцент кафедри
 Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
RESEARCHER ID:  G-7093-2017

Контакти: 
E-mail: a.vitrovyi@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12272
Кабінет: 2201

У 1996 році закінчив Тернопільський державний технічний університет, в цьому ж році вступив до аспірантури за спеціальністю сільськогосподарські машини. У 1999 в Луцькому державному технічному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему: „Обґрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату” за спеціальністю 05.20.01 – механізація сільськогосподарського виробництва. З 1999 р. по 2001 р. працював старшим викладачем кафедри обладнання та технології зварювального виробництва Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. З 2001 р. по 2002 р. завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін Бережанського агротехнічного інституту Національного аграрного університету. З 2002 р. старший викладач, а з 2004 р. доцент кафедри інженерного менеджменту. Має тридцять два патенти на винаходи, понад тридцять наукових праць. Член-кореспондент Інженерної академії України. Кращий винахідник Тернопільської області 2007 року.
Викладає дисципліни: операційний менеджмент, методи прийняття управлінських рішень, економіка та управління природними ресурсами.
Коло наукових інтересів: дослідження техніко-економічних показників транспортування сипких матеріалів по криволінійних трасах.


Буряк Микола Васильович

Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
RESEARCHER ID:  G-6520-2017

Контакти: 
E-mail: m.buriak@wunu.edu.ua
ТТелефон: +38 0352 47 50 50 *12272
Кабінет: 2201

У 1998 році закінчив Тернопільський державний технічний університет, а у 1999 році магістратуру. В цьому ж році вступив до аспірантури за спеціальністю „Сільськогосподарські машини”. У 2004 році в Хмельницькому національному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему: „Обґрунтування параметрів низькодинамічних кулькових запобіжних муфт” за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство. З 2002 р. по 2004 р. працював викладачем, а потім за сумісництвом старшим викладачем кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. З 2003 р. – старший викладач кафедри, а з 2011 року доцент кафедри економіки та менеджменту природокористування. Має 24 патентів на винаходи, та понад сімдесят  наукових праць.
Викладає дисципліни: ситуаційний менеджмент, екологічний менеджмент,  екологічна безпека.
Коло наукових інтересів: дослідження параметрів пружинних і низькодинамічних запобіжних муфт, енергозбереження та енергозберігаючі технології.

Гулько Роман Йосипович

Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Контакти:
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12206
Кабінет: 2206

Народився 1 січня 1945 року, село Плотича, Козівський район, Тернопільська область) – кандидат енономічних наук, доцент, почесний землевпорядник України, член-кореспондент Української екологічної академії наук.

1967 року закінчив землевпорядний факультет ЛСГІ за спеціальністю «Землевпорядкування» з присвоєнням кваліфікації інженера-землевпорядника.

Упродовж 1967-1969р.р. працював інженером у Львівському філіалі науково-дослідного і проектного інституту сільського господарства.

У 1969-1978р.р. – старший науковий співробітник науково-дослідного сектора ЛСГІ.

З 1968 року- асистент кафедри земельного кадастру ЛСГІ. У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему « Застосування матеріалів земельного кадастру для підвищення раціонального і ефективного використання земельних ресурсів ( на прикладі Львівської області)» з присвоєнням цього ж року наукового ступеня кандидата економічних наук. Вчене звання доцента кафедри земельного кадастру присвоєно в 1993 році.

З 1992 року працював заступником декана, а в 1997 -1999р.р. – деканом землевпорядного факультету.

У 2002 році обрано членом-кореспондентом Української екологічної академії наук. 2003 року нагороджено нагрудним знаком «Почесний землевпорядник України».

Коло наукових інтересів:  дослідження питань організації раціонального використання та охорони земельних ресурсів, автоматизації ведення державного земельного кадастру, застосування даних земельного кадастру.


 Штельма Наталія Олегівна

 

Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
Контакти:
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12272
Кабінет: 2201

 Мельниченко Василь Васильович

Посада: старший викладач

 
ORCID ID: 0000-0001-8384-0934
RESEARCHER ID: J-4634-2017

Контакти:
E-mail: v.melnychenko@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12272
Кабінет: 2201

У 1996 році закінчив з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю “Облік і аудит” спеціалізація “Облік і аудит в сільському господарстві”. У 1997 році закінчив з відзнакою центр підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства і здобув фах магістра державного управління. З 1998 року працює на кафедрі викладачем, а з 2002 року старшим викладачем. Працює над кандидатською дисертацією на тему: “Організація і функціонування регіонального ринку цукру”. Є автором 25 наукових та навчально-методичних праць.
Викладає дисципліни: “Електронний бізнес”, “Самоменеджмент”, “Інноваційний менеджмент”.
Коло наукових інтересів: дослідження напрямів оптимізації організаційних структур управління аграрними підприємствами на базі автоматизації управлінських процесів.

Гуменний Михайло Іванович

Посада: старший викладач
Контакти: 
E-mail: geoternopil@gmail.com
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12272
Кабінет: 2201

У 2000 році закінчив Львівський національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Фотограмметрія” та отримав кваліфікацію “інженер фотограмметрист “.

У 2013 року отримав Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста що підтверджує відповідність особи кваліфікаційним характеристикам професії та її спроможність самостійно проводити топографо-геодезичні і картографічні роботи.

Коло наукових інтересів: Геодезичні роботи: топографічні зйомки масштабів, кадастрові зйомки, інвентаризація та встановлення меж земельних ділянок.


   Стеценко Ірина Володимирівна

Посада: лаборант

 
 
Контакти: 
E-mail: Kaf_eez@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12272
Кабінет: 2201