Кафедральні новини

Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування

Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування успішно працює в різних напрямах, що охоплюють розробку наукових і прикладних технічних рішень для секторів природокористування, агропромислового виробництва, машино- і приладобудування тощо. Наші освітні навчальні програми спрямовані на підготовку фахівців для таких важливих сфер суспільного та природо-економічного розвитку України, як економіка природокористування і геодезія та землеустрій.

 

Сьогодні гостро відчувається брак висококваліфікованих фахівців, спроможних успішно вирішувати проблеми, які постають в середовищі землеустрою, землевпорядкування, ведення і використання даних земельного кадастру, супроводу будівельної і землевпорядної документації, управління природними ресурсами, природокористування та інших. Відповідно до запитів ринку праці та економічної доцільності, навчання за спеціальностями «Геодезія та землеустрій» передбачає системне засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навиків роботи із земельним кадастром, геодезичними, геоінформаційними, картографічними приладами, а також із прикладними геодезичними та управлінськими програмами. Такий комплексний підхід дозволяє нашим випускникам досить легко реалізовувати свій потенціал на ринку праці відповідно до професії.

Сучасний суспільний розвиток неуявний без вирішення екологічних проблем, тому на фахівців-екологів людство покладає нині дуже великі надії. І незаперечним фактом стає той, що сьогодні екологічна освіта стає суттєвою передумовою успіху господарської діяльності.

Фахівці агрономи покликані професійно виконувати роботу, пов’язану із вирощуванням сільськогосподарських культур, впроваджувати й освоювати нові сорти рослин, обґрунтовувати системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва для забезпечення зростання виробництва і підвищення якості вирощеної продукції та поліпшення стану ґрунтів.