Геодезія та землеустрій

Тимчасовий стандарт вищої освіти

Опис програми

Каталог вибіркових дисциплін

Перелік дисциплін:

Нормативні дисципліни:

Атестаційний екзамен

Силабус

Виробнича практика

Силабус

Вища математика

Силабус

      Робоча програма

Геодезія

Силабус

      Робоча програма

Геоінформаційні системи та технології

Силабус

      Робоча програма

Геологія

Силабус

      Робоча програма

Ґрунтознавство з основами механіки ґрунтів

Силабус

      Робоча програма

Державна землевпорядна експертиза

Силабус

      Робоча програма

Державний земельний кадастр

Силабус

      Робоча програма

Еколого-правові відносини в землекористуванні

Силабус

      Робоча програма

Експертиза та оцінка землі і нерухомого майна

Силабус

      Робоча програма

Елементи дуальної освіти

Силабус

Землеустрій та організація територій

Силабус

      Робоча програма

Інженерна графіка та основи взаємозамінності

Силабус

      Робоча програма

Іноземна мова

Силабус

      Робоча програма

Інформаційно-комунікаційні технології

Силабус

      Робоча програма

Історія та культура України

Силабус

      Робоча програма

Комп’ютерна графіка в геодезії

Силабус

      Робоча програма

Комплексний аналіз та обробка геодезичних вимірів

Силабус

      Робоча програма

Курсовий проект з дисципліни «Землеустрій та організація територій»

Силабус

Метрологія та стандартизація

Силабус

      Робоча програма

Міждисциплінарний курсовий проект

Силабус

Моніторинг та управління земельними ресурсами

Силабус

      Робоча програма

Основи геодезії та землеустрою

Силабус

      Робоча програма

Планування територій та населених пунктів

Силабус

      Робоча програма

Політологія

Силабус

      Робоча програма

Психологія професійної діяльності

Силабус

      Робоча програма

Стратегічна екологічна оцінка

Силабус

      Робоча програма

Супутникова геодезія

      Силабус

      Робоча програма

Теорія ймовірності і математична статистика

Силабус

      Робоча програма

Топографія

Силабус

      Робоча програма

Українська мова за професійним спрямуванням

Силабус

      Робоча програма

Філософія

Силабус

      Робоча програма

 

Вибіркові дисципліни

Бренд менеджмент

      Силабус

Вища геодезія

      Силабус

Державний контроль за використанням земель

      Силабус

Діловий етикет

      Силабус

Екологічна безпека

      Силабус

Екологічне картографування

      Силабус

Екологічний менеджмент

      Силабус

Економіка землекористування

      Силабус

      Робоча програма

Економіка оціночної діяльності

      Силабус

Економічна оцінка природних ресурсів

      Силабус

      Робоча програма

Електронне урядування

      Силабус

Енергозбереження та енергозберігаючі технології

      Силабус

Земельне право

      Силабус

Землевпорядне та будівельне креслення

      Силабус

      Робоча програма

Інженерна геодезія

      Силабус

Інженерна інфраструктура територій

      Силабус

Інституційне середовище оцінки землі та нерухомого майна

      Силабус

Інтернет-бізнес

      Силабус

Іпотека землі та нерухомості

      Силабус

      Робоча програма

Історія земельних відносин

      Силабус

Кадастр природних ресурсів

      Силабус

Комп’ютерні технології в землеустрої

      Силабус

Креативне мислення

      Силабус

Менеджмент

      Силабус

      Робоча програма

Менеджмент та маркетинг в галузі

      Силабус

Оптимізаційні методи та моделі

      Силабус

      Робоча програма

Організація надання адміністративних послуг

      Силабус

Основи ґрунтознавства

      Силабус

Основи містобудування

      Силабус

Основи права

      Силабус

Особистісний розвиток

      Силабус

Оформлення майнових прав

      Силабус

Право природокористування

      Силабус

Прикладна економіка

      Силабус

      Робоча програма

Прогнозування та використання земель

      Силабус

Психологія професійної креативності

      Силабус

      Робоча програма

Раціональне використання та охорона земель

      Силабус

      Робоча програма

Реєстрація прав власності й оренди

      Силабус

      Робоча програма

Ринок землі та землеоціночна діяльність

      Силабус

      Робоча програма

Розробка сайтів і Веб-аналітика

      Силабус

Статистика

      Силабус

      Робоча програма

Створення власного бізнесу

      Силабус

Сучасні технології створення картографічної продукції

      Силабус

Топографічне та землевпорядне креслення

      Силабус

Управління державною і комунальною власністю

      Силабус

Управління і поводження з відходами

      Силабус

Управління муніципальними землями

      Силабус

Управління природоохоронними проектами

      Силабус

Управління проектами

      Силабус

Управління ресурсами та сталим розвитком територій

      Силабус

Управління ризиками

      Силабус

      Робоча програма

Фізика

      Силабус

Фотограмметрія

      Силабус

Цивільне право

      Силабус

Цифрова картографія

      Силабус

      Робоча програма

Цифрові плани і карти

      Силабус