Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування

Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування була створена 25 серпня 2020 р. згідно наказу ректора ТНЕУ № 270 від 21.08.2020 р.

Колектив кафедри економічної експертизи та землевпорядкування ЗУНУ здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», освітні програми:

– геодезія та землеустрій;

– експертна оцінка землі та нерухомого майна;

а також другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма:

– експертна оцінка землі та нерухомого майна

та за третім рівнем вищої освіти

доктор філософії (Phd)

за спеціальністю 051 «Економіка».

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців, характеризується високим рівнем актуальності, що обумовлено складністю і динамізмом процесів в сферах землекористування, землевпорядкування та оцінки землі та нерухомого майна. Окрім цього, вагомим аргументом щодо посилення значимості спеціальності в сучасних умовах є активний розвиток, поширення та використання передових технологій в практичній діяльності геодезистів та землевпорядників. Зважаючи на це, основним завданням спеціальності є формування висококваліфікованого фахівця, спроможного забезпечувати весь комплекс геодезичних робіт (зйомку місцевості, обробку геодезичних вимірів, винесення їх на місцевість, забезпечення геодезичного контролю за будівництвом тощо) із використанням сучасного високотехнологічного обладнання; здійснювати комплексну професійну діяльність у сфері землевпорядкування (забезпечувати ефективне використання земель, їх охорону, здійснювати контроль за дотриманням земельного законодавства, забезпечувати ведення земельного обліку тощо); а також забезпечувати формування, обслуговування і використання даних земельного кадастру, землевпорядної документації і т.д.

Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть обіймати такі посади: Керівник державних і приватних установ; Провідний спеціаліст в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Провідний спеціаліст державної архітектурно-будівельної інспекції України; Адміністратор геосистеми; Інженер-геодезист на будівництві; Інженер-землевпорядник в Держгеокадастрі, землевпорядних та проектних організаціях; Інженер з технічного нагляду (будівництво); Інженер з природокористування; Картограф; Оцінювач (експертна оцінка землі та майна); Експертами з оцінки землі; Державними кадастровими реєстраторами; Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу; Фотограмметрист.

При кафедрі створена навчально-наукова спеціалізована комп’ютерна лабораторія геодезичного та землевпорядного проектування.

Кафедра активно співпрацює з такими установами й організаціями: ТОВ «Регіональний земельно-кадастровий центр «Галицькі землі»; ТОВ «СИП Геодезія», Головне управління держгеокадастру у Тернопільській області, КП «Земельно-кадастрове бюро»; ДП «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», де студенти також мають можливість набувати практичного досвіду, брати участь у стажуваннях, навчальних практиках, працевлаштуватися.

Кафедра реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами:

Державний університет ім. Шимона Шимоновича в Замості (Республіка Польща), Аграрний університет ім. Гуго Коллонтая в Кракові (Республіка Польща), у яких студенти мають можливість проходити семестрове навчання та стажування.

 

Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІ корпус, а.2201)
Тернопіль, 46020

E-mail: kaf_eez@wunu.edu.ua

Сaйт кафедри: http://mbp.wunu.edu.ua