В.о. завідувача кафедри економічної експертизи та землевпорядкування 

Язлюк Борис Олегович

 
Посада: професор, В.о. завідувача кафедри економічної експертизи та землевпорядкування
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук

Контакти:
E-mail: b.yazliuk@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12206
Кабінет: 2206

 Головний редактор наукового видання «Український журнал прикладної економіки / Ukrainian Journal of Applied Economics» Тернопільського національного економічного університету.
   Член редакційної колегії електронного наукового видання «Економіка та суспільство» Мукачівського державного університету.
Член редакційної колегії електронного наукового видання «Соціально-економічні проблеми і держава».
Керівник освітньої програми магістр «Експертна оцінка землі та нерухомого майна» з спеціальності 051 Економіка.
Керівник фахового спрямування підготовки бакалавр «Економічна оцінка землі та нерухомого майна» з спеціальності 051 Економіка.
Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.05 по захисту дисертацій доктора (кандидата) економічних наук в Тернопільському національному економічному університеті.
Згідно наказу № 407 Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2015 року і дотепер Язлюка Бориса Олеговича введено до складу експертної ради ДАК з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України з проблем секторального розвитку та підприємництва.
У 2001 році в рамках національного проекту нагороджений дипломом «ЛІДЕР РЕГІОНУ», всеукраїнський біографічний довідник. У квітні 2013 року подяка міського голови Тернополя за високий професіоналізм у роботі, вагомий внесок у формування, зміцнення і розвиток наукового потенціалу міста Тернополя та з нагоди проведення Днів науки. За період з 2005 року і дотепер нагороджений грамотами та подяками Тернопільського національного економічного університету. У 2016 році нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
Автор більше 100 наукових і навчально-методичних праць.
Автор-співавтор п’ятнадцяти патентів на корисну модель.
Коло наукових інтересів: проблематика модернізації економіки у міжрегіональному розвитку; інвестиційне проектування та його інноваційна спрямованість; підвищення професійної компетентності персоналу.