Наукова діяльність кафедри

Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування

Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування володіє потужним кадровим потенціалом, що включає визнаних науковців і фахівців технічного та економічного профілів.

Навчально-методичну та наукову роботу на кафедрі здійснюють: д.т.н., професор, академік Нью-Йоркської Академії наук США, академік Інженерної академії України Юрій Володимирович Дзядикевич; доктор економічних наук (д.е.н.), професор Тарас Григорович Дудар; доктор сільськогосподарських наук, професор Юрій Іванович Гайда; кандидат технічних наук (к.т.н.), доцент Андрій Орестович Вітровий; к.т.н., доцент Микола Васильович Буряк; к.т.н., доцент Руслан Іванович  Розум; кандидат економічних наук (к.е.н.), доцент Галина Ігорівна Пиріг; к.е.н., доцент Володимир Тарасович Дудар; к.е.н., доцент Роман Володимирович Волошин; к.е.н., доцент Ірина Василівна Любезна; старший викладач Василь Васильович Мельниченко.

Всі викладачі кафедри є винахідниками. За роки існування кафедри винахідники подали понад 150 заявок на винаходи та корисні моделі та одержали на них відповідні охоронні документи – патенти України. Це підтверджує високий рівень науково-технічних розробок. Матеріали винаходів, на які одержано патенти України, використовуються у навчальному процесі Тернопільського національного економічного університету.

Викладачі кафедри визнані «Кращими винахідниками Тернопільської області» у 2005-2016 рр. (д.т.н., професор  Ю.В. Дзядикевич; к.т.н., доцент Р. І. Розум; к.т.н., доцент А. О. Вітровий; к.т.н., доцент Буряк М.В.), та лауреатами обласної премії імені Івана Пулюя професор Ю.В. Дзядикевич.

Співробітники кафедри працюють над низкою госпдоговірних тем із загальним обсягом фінансування понад 100 тис. грн.